Meteen naar de inhoud

vreemdelingen Autoriteit

Buitenlanders die in Duitsland willen wonen en werken, moeten eerst contact opnemen met de immigratiedienst. Dit wordt ook wel het immigratiekantoor genoemd. Elke federale staat heeft zijn eigen gezag. Afhankelijk van het land van waaruit u Duitsland wilt binnenkomen, is een visum vereist. Dit kan ook aangevraagd worden bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Vind het verantwoordelijke immigratiekantoor

Hier is een uitgebreid overzicht van de adressen, contact details, telefoonnummers en openingstijden evenals andere nuttige informatie van de immigratieautoriteiten die voor u verantwoordelijk zijn.

Selecteer uw deelstaat uit de lijst of voer de zoekterm in het zoekveld op onze homepage rechtsboven in.

Alle informatie zonder garantie en onder voorbehoud

In welke steden zijn immigratiediensten vertegenwoordigd?

Het immigratiekantoor is achter Sectie 71 Verblijfswet actief. Het regelt op verantwoorde wijze alle besluiten en maatregelen met betrekking tot het paspoort en het verblijfsrecht van vreemdelingen. De immigratiediensten beslissen of en hoe buitenlanders in de Bondsrepubliek kunnen wonen, werken en integreren. Elke deelstaat organiseert zijn eigen autoriteiten in verschillende steden. Er is een immigratiekantoor in elke wijk of stad.

De immigratiekantoren zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de immigratiewetgeving in overeenstemming met de wettelijke situatie. In sommige deelstaten hebben steden die behoren tot districten van een bepaalde omvang ook hun eigen immigratiedienst. De beslissing welke steden hun eigen immigratiediensten hebben, hangt af van de deelstaten.

Wat zijn de taken van de immigratiedienst?

Elke buitenlander die vanuit het buitenland Duitsland binnenkomt om daar te wonen en te werken, heeft er een nodig verblijfsvergunning. De immigratiedienst is het eerste adres voor buitenlanders die het land binnenkomen. Zij is verantwoordelijk voor het al dan niet verlenen van een verblijfsvergunning. Verder wordt zo nodig een vestigingsvergunning conform de Verblijfswet afgegeven met betrekking tot het gewenste verblijfsdoel of wordt een uitzetting gestart. Als de instructies van de immigratiedienst niet worden opgevolgd, kan de uitzetting worden gestart. Immigratie-instanties bieden niet alleen verblijfsvergunning maar ook vervangende paspoortpapieren als deze nodig zijn.

De immigratiediensten zijn ook verantwoordelijk voor asielzoekers en ontheemden. Zij beslissen over verblijfsvergunningen en geven deze af als de beslissing positief is. Het Federaal Bureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF) is dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de asielprocedure. Zo ook voor de afgifte van reisdocumenten en tolerantie voor buitenlanders. De beslissing of aan de wettelijke vereisten voor gezinshereniging wordt voldaan, wordt ook door de BAMF genomen. De immigratiediensten zijn betrokken bij de afgifte van visa.

De verantwoordelijkheid van de vreemdelingenautoriteit heeft ook betrekking op tal van andere taken. Het type en de duur van de verblijfsvergunning varieert sterk. Sommigen krijgen een tijdslimiet, anderen krijgen een afgewezen verblijfsvergunning en/of krijgen een uitreisvergunning op grond van de Verblijfswet. De identiteit van de persoon moet worden opgehelderd als er een verplichting is om het land te verlaten. Deze en tal van andere activiteiten worden verwerkt door de Dienst Vreemdelingenzaken. Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten die onder het toepassingsgebied van de immigratiedienst vallen:

 • register
 • asielprocedure
 • vluchtelingenhulp
 • sociale zekerheid
 • inburgeringscursussen
 • Organisatie en goedkeuring van binnenkomst en verblijf in Duitsland
 • recht op een uitkering
 • vergoeding en gezondheidszorg
 • burgerlijke staat
 • verbintenisverklaring
 • accommodatie opties

Hoe kan ik een afspraak maken bij de Dienst Vreemdelingenzaken?

In de regel kunt u telefonisch, via het contactformulier of via het serviceportaal van de betreffende gemeente een afspraak maken. In sommige steden kun je verschillende online formulieren downloaden om belangrijke vragen vooraf te verduidelijken. Het adres en de openingstijden zijn online in te zien. Zorg ervoor dat u over alle benodigde documenten beschikt voordat u het bureau bezoekt.

Een mededeling: Voor kantoren en autoriteiten heeft u de documenten of certificaten meestal nodig als: beëdigde vertaling*.

Verwacht u bezoekers uit het buitenland? Met een Reisverzekering voor buitenlandse gasten profiteren van uitgebreide bescherming in Duitsland en Europa.

Staatswet regelt de lokale jurisdictie voor buitenlanders

De federale wet regelt niet de lokale jurisdictie voor een buitenlander. De aanvullende staatswet is hiervoor verantwoordelijk.
In de regel is de gebruikelijke verblijfplaats verantwoordelijk voor uw lokale rechtsgebied.

Zo worden de besluiten in de landen ook daadwerkelijk uitgevoerd

Indien de BAMF een negatief besluit neemt en besluiten worden genomen die het verblijf beëindigen, dienen deze onverwijld te worden uitgevoerd. De immigratiediensten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze beslissingen. De wettelijke vereisten die nodig zijn voor de uitzetting van de respectieve buitenlanders worden ook beoordeeld door de immigratieautoriteiten. Vluchten die aan de eisen voldoen, worden vervolgens geregistreerd door de verantwoordelijke autoriteiten. De betrokken rijkspolitie controleert vervolgens de daadwerkelijke uitvoering.

Een uitzondering vormen de immigratiediensten in Noordrijn-Westfalen, die de status van bijzondere regelgevende instantie hebben in de zin van § 12 OBG. Dit betekent dat de immigratiediensten in Noordrijn-Westfalen arrestatiemaatregelen en uitzettingen kunnen uitvoeren met behulp van speciale handhavers in overeenstemming met artikel 62 van de verblijfswet. Volgens artikel 113 van het Wetboek van Strafrecht worden ze op dezelfde manier gelegitimeerd en beveiligd als wetshandhavers en politieagenten.

Als buitenlanders die een studenten-, Schengen- of bezoekersvisum willen om naar Duitsland te reizen, moeten ze, afhankelijk van hun land van herkomst, een aanvraag indienen bij de verantwoordelijke vreemdelingenautoriteit verbintenisverklaring worden gegeven. Met de verklaring van verbintenis alvorens een visum af te geven, zorgen de immigratiediensten ervoor dat de bezoekers of degenen die hen uitnodigen alle kosten moeten dragen die zij zelf zullen maken tijdens hun verblijf in Duitsland.

Gerelateerde Links 

nl_NLNL