Meteen naar de inhoud
Startpagina » verblijfsvergunning

verblijfsvergunning

Inhoudsopgave

verblijfsvergunning
Een van de zeven verblijfstitels die in Duitsland bestaan, is de verblijfsvergunning.

Wat is een verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning wordt doorgaans voor maximaal 3 jaar verleend, waarna deze kan worden verlengd. Een verblijfsvergunning wordt afgegeven voor een beperkte periode zodat deze kan worden ingetrokken als de vreemdeling die naar het land is verhuisd zijn/haar burgerplichten niet vervult. Iedereen die een verblijfsvergunning aanvraagt, moet een reden hebben voor dit verzoek. De verschillende redenen om naar het buitenland te verhuizen zijn in specifieke paragrafen ondergebracht.

Verblijfsvergunning aanvragen voor:

 • een opleiding of opleiding kunnen volgen (§ 16-17)
 • een beroepsactiviteit kunnen uitoefenen (§ 18)
 • om humanitaire, internationale of politieke redenen in een ander land te kunnen wonen (§ 22 – 26, 104a, 104b)
 • gezinshereniging kunnen realiseren (§ 27 – 36)
 • om voormalige Duitsers of buitenlanders in staat te stellen naar Duitsland terug te keren (§ 37 – 38)
 • Personen die een duurzaam verblijfsrecht hebben in een andere EU-staat om hun verblijf in Duitsland te legaliseren (§ 38a)

Waar kan een verblijfsvergunning worden aangevraagd?

De verblijfsvergunning moet worden verkregen bij de lokale vreemdelingen Autoriteit worden aangevraagd. De aanvraag voor de eerste afgifte van een verblijfsvergunning kan worden gedaan bij de Duitse diplomatieke missie in uw thuisland.

Na binnenkomst in de Bondsrepubliek Duitsland moet de verblijfsvergunning regelmatig worden verlengd. Na een verblijf van 5 jaar in de Bondsrepubliek Duitsland kan een onbeperkte verblijfsvergunning worden aangevraagd bij de bevoegde vreemdelingendienst.

De vereisten voor de subsidie

Er wordt aangegeven aan welke eisen moet worden voldaan voor het verlenen van een verblijfsvergunning. Het 100 procent voldoen aan de eisen is de basis voor het afgeven van een verblijfsvergunning.

Na maximaal 3 jaar na afgifte van de verblijfsvergunning vervalt deze. Verlenging kan plaatsvinden nadat is gecontroleerd of nog volledig aan alle voorwaarden voor toekenning wordt voldaan.

Als de opgegeven redenen voor uw verblijf in Duitsland (zie onderverdeling in alinea's) op dit moment niet meer van toepassing zijn, kan de immigratiedienst weigeren uw verblijfsvergunning te verlengen. Daarnaast gelden voor aanvragers die een verblijfsvergunning hebben aangevraagd verplichtingen waaraan moet worden voldaan. Deze verplichtingen kunnen b.v. B. Deelname aan een inburgeringscursus.

De eisen waaraan moet worden voldaan om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te krijgen, zijn onder meer:

 • bewijs van een geldig verblijfsrecht, b.v. B. een visum of een verblijfsvergunning
 • geen strafrechtelijke procedures lopen of dat er geen eerdere veroordelingen zijn
 • de aanwezigheid van een geldig paspoort
 • je moet in staat zijn om met je eigen middelen in je levensonderhoud te voorzien
 • een verblijfsvergunning die minimaal vijf jaar bestaat
 • Storting in de wettelijke pensioenverzekering voor minimaal 60 maanden
 • Bewijs van de reden van uw verblijf
 • adequate ziektekostenverzekering
 • Goede kennis van het Duitse sociale systeem en de Duitse taal
 • een hoofdverblijfplaats in de stad waar de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt ingediend, met voldoende woonruimte voor het opgegeven aantal personen

Indien nodig kan de vreemdelingenautoriteit om aanvullende documenten en papieren verzoeken, die dan onmiddellijk moeten worden ingediend. Afhankelijk van de situatie kunnen de vereisten voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verschillen.

Verwacht u bezoekers uit het buitenland? Met een Reisverzekering voor buitenlandse gasten profiteren van uitgebreide bescherming in Duitsland en Europa.

Kosten

De kosten voor de eerste afgifte van een verblijfsvergunning in de Bondsrepubliek Duitsland bedragen 100 euro. Een verblijfsvergunning moet regelmatig worden verlengd voordat de geldigheidsduur ervan afloopt, zodat de verblijfsvergunning niet verloopt.

Bij verlenging van een verblijfsvergunning met meer dan 3 maanden bedraagt de vergoeding voor de verlenging 93 euro. De term "onbeperkte verblijfsvergunning" wordt sinds 1 januari 2005 niet meer gebruikt. Sindsdien hebben vreemdelingen met een onbeperkt en onbeperkt verblijfsrecht een “vestigingsvergunning” gekregen. Dit komt overeen met de voormalige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Mag je werken met een verblijfsvergunning?

De immigratiedienst kan samen met een verblijfsvergunning een werkvergunning afgeven. Dit kan echter alleen als de arbeidsadministratie daarmee instemt. In een interne procedure wordt goedkeuring gevraagd. Als de verblijfsvergunning is afgegeven zonder werkvergunning, kunnen aanvragers de bevoegde vreemdelingenautoriteit vragen of het mogelijk is om een tewerkstellingsvergunning af te geven.

Een Geschiktheid om te werken wordt daarom niet automatisch opgenomen in een verblijfsvergunning.

Het verschil tussen verblijfstitel en verblijfsvergunning

Voor binnenkomst in de Bondsrepubliek Duitsland moet een verblijfsvergunning worden aangevraagd en na binnenkomst regelmatig worden verlengd. Als de betrokkenen niet aan de vereisten voor een verblijfplaats in Duitsland kunnen voldoen of bewijzen, kunnen de immigratiediensten de verlenging van een verblijfsvergunning weigeren.

Onder de aanduiding: verblijfsvergunning onder het verlenen van een vestigingsvergunning wordt verstaan een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dit hoeft niet continu te worden verlengd, het is onbeperkt.

Gerelateerde Links 

nl_NLNL