Przejdź do treści

Urząd ds. Cudzoziemców

Cudzoziemcy, którzy chcą mieszkać i pracować w Niemczech, muszą najpierw skontaktować się z władzami imigracyjnymi. Jest to również znane jako urząd imigracyjny. Każdy kraj związkowy ma własną władzę. W zależności od kraju, z którego chcesz wjechać do Niemiec, wymagana jest wiza. Można się o to również ubiegać w Urzędzie Imigracyjnym.

Znajdź właściwy urząd imigracyjny

Oto kompleksowy przegląd adresy, szczegóły kontaktu, numery telefonów i godziny otwarcia a także inne przydatne informacje od odpowiedzialnych za Ciebie władz imigracyjnych.

Wybierz swój kraj związkowy z listy lub wprowadź szukane hasło w polu wyszukiwania na naszej stronie głównej w prawym górnym rogu.

Wszystkie informacje bez gwarancji i mogą ulec zmianie

W jakich miastach reprezentowane są władze imigracyjne?

Urząd imigracyjny jest po Sekcja 71 Aktywna ustawa o pobycie. Odpowiedzialnie reguluje wszelkie decyzje i środki dotyczące paszportu i prawa pobytu cudzoziemców. O tym, czy i jak cudzoziemcy mogą mieszkać, pracować i integrować się w Republice Federalnej, decydują władze imigracyjne. Każdy kraj związkowy organizuje własne władze w różnych miastach. W każdej dzielnicy lub mieście jest urząd imigracyjny.

Urzędy imigracyjne są odpowiedzialne za zapewnienie, że prawo imigracyjne jest egzekwowane zgodnie z sytuacją prawną. W niektórych krajach związkowych miasta należące do okręgów o określonej wielkości również posiadają własne urzędy imigracyjne. Decyzja o tym, które miasta mają własne władze imigracyjne, zależy od krajów związkowych.

Jakie są zadania władz imigracyjnych?

Każdy cudzoziemiec, który wjeżdża do Niemiec z zagranicy, aby tam mieszkać i pracować, potrzebuje takiego zezwolenie na pobyt. Organy imigracyjne to pierwszy adres dla cudzoziemców wjeżdżających do kraju. To ona odpowiada za udzielenie lub odmowę wydania zezwolenia na pobyt. Ponadto, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostanie wydane zezwolenie na osiedlenie się zgodnie z ustawą o pobycie w odniesieniu do pożądanego celu pobytu lub zostanie wszczęte wydalenie. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji władz imigracyjnych można wszcząć deportację. Władze imigracyjne nie tylko zapewniają zezwolenie na pobyt ale także zastępcze dokumenty paszportowe, jeśli są wymagane.

Urzędy imigracyjne są również odpowiedzialne za osoby ubiegające się o azyl i osoby przesiedlone. Decydują o zezwoleniach na pobyt i wydają je, jeśli decyzja jest pozytywna. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) jest wówczas odpowiedzialny za prowadzenie procedury azylowej. Podobnie w przypadku wydawania dokumentów podróży i tolerancji dla obcokrajowców. Decyzję o spełnieniu wymogów prawnych łączenia rodzin podejmuje również BAMF. W wydawanie wiz zaangażowane są władze imigracyjne.

Odpowiedzialność urzędu do spraw cudzoziemców dotyczy również wielu innych zadań. Rodzaj i długość zezwolenia na pobyt jest bardzo zróżnicowana. Niektórym przyznaje się termin, podczas gdy innym odmawia się pozwolenia na pobyt i/lub wydaje pozwolenie na wyjazd zgodnie z ustawą o pobycie. Tożsamość osoby musi zostać wyjaśniona, jeśli istnieje obowiązek opuszczenia kraju. Te i wiele innych czynności zajmuje się Urząd Imigracyjny. Poniżej znajdziesz przegląd wszystkich działań, które wchodzą w zakres władz imigracyjnych:

 • Zarejestruj się
 • procedura azylowa
 • pomoc dla uchodźców
 • Opieka społeczna
 • kursy integracyjne
 • Organizacja i zatwierdzanie wjazdu i pobytu w Niemczech
 • prawo do zasiłku
 • refundacja i opieka zdrowotna
 • status cywilny
 • deklaracja zobowiązania
 • opcje zakwaterowania

Jak mogę umówić się na spotkanie w Urzędzie Imigracyjnym?

Co do zasady na spotkanie można umówić się telefonicznie, korzystając z formularza kontaktowego lub za pośrednictwem portalu serwisowego danego miasta. W niektórych miastach można pobrać różne formularze online, aby wcześniej wyjaśnić ważne pytania. Adres i godziny otwarcia można sprawdzić online. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty przed wizytą w agencji.

Uwaga: W przypadku urzędów i urzędów zwykle potrzebujesz dokumentów lub zaświadczeń jako: tłumaczenie przysięgłe*.

Spodziewasz się gości z zagranicy? Z Ubezpieczenie podróżne dla gości zagranicznych korzystają z kompleksowej ochrony w Niemczech i Europie.

Prawo stanowe reguluje jurysdykcję miejscową dla cudzoziemców

Prawo federalne nie reguluje właściwości miejscowej cudzoziemca. Odpowiada za to uzupełniające prawo stanowe.
Z reguły właściwe miejsce zamieszkania odpowiada za lokalną jurysdykcję.

W ten sposób faktycznie wdrażane są decyzje w krajach

Jeśli BAMF zadecyduje negatywnie i podjęte zostaną decyzje kończące pobyt, należy je niezwłocznie wdrożyć. Za egzekwowanie tych decyzji odpowiedzialne są władze imigracyjne. Wymogi prawne niezbędne do deportacji poszczególnych cudzoziemców są również oceniane przez władze imigracyjne. Loty spełniające wymagania są następnie rejestrowane przez właściwe władze. Następnie odpowiednia policja stanowa kontroluje faktyczną egzekucję.

Wyjątek stanowią organy imigracyjne w Nadrenii Północnej-Westfalii, które mają status specjalnego organu regulacyjnego w rozumieniu § 12 OBG. Oznacza to, że władze imigracyjne w Nadrenii Północnej-Westfalii mogą przeprowadzać aresztowania i deportacje z pomocą specjalnych funkcjonariuszy organów ścigania zgodnie z § 62 ustawy o pobycie. Zgodnie z art. 113 kodeksu karnego są oni legitymowani i zabezpieczeni w taki sam sposób, jak funkcjonariusze organów ścigania i policjanci.

Jeśli obcokrajowcy, którzy chcą wizy studenckiej, wizy Schengen lub wizy turystycznej, aby podróżować do Niemiec, w zależności od kraju pochodzenia, muszą złożyć wniosek do właściwego organu ds. cudzoziemców deklaracja zobowiązania zostało dane. Urząd ds. cudzoziemców składając oświadczenie o zobowiązaniu przed wydaniem wizy zapewnia, że odwiedzający lub osoby zapraszające są zobowiązane do poniesienia wszystkich kosztów, jakie sami poniosą podczas pobytu w Niemczech.

powiązane linki 

pl_PLPL